Tuyển dụng

Tuyển dụng
Ngày đăng: 1 năm

Chính sách tiền lương được sử dụng như là đòn bẩy kinh tế quan trọng làm động lực thúc đẩy sáng tạo, kích thích người lao động tích cực làm việc, hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc được giao, tăng năng suất lao động gia tăng sản lượng và thị phần, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Ngoài các đợt khen thưởng trong các dịp Lễ Tết Beriphar còn có những chính sách thưởng đối với các cá nhân có những đóng góp nổi bật hoặc có những thành tích nổi bật trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của công ty, có những ý tưởng và giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc phát triển công ty.
Tất cả nhân viên của công ty TNHH Thương Mại Beriphar đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với luật lao động.
Hàng năm, DHG tổ chức cho người lao động đi Team Building, tham quan, tặng quà cho nhân viên trong các dịpTết, sinh nhật, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi có khó khăn, đau ốm.

0
Zalo
Hotline